Schuldsanering

Schuldhulpverlening is een traject waarin een schuldenaar door een schuldhulpverlenende instantie wordt geholpen en begeleid in het aflossen van de financiële schulden. Voordat de aflossing van start kan gaan, moet er een akkoord worden bereikt met de schuldeisers. Als dit lukt, dan is er sprake van een vrijwillige schuldregeling volgens het zogenaamde minnelijke traject (MSNP). Als dit niet lukt, dan kan een verzoek tot toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) worden ingediend bij de rechter

Schuldhulpverlening Gelderland