Premium Services

Business Services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis at dictum risus, non suscip it arcu. Quisque aliquam posuere tortor aliquam posuere tortor develop database.

hamer van rechter

Bewindvoering

Wie om psychische of lichamelijke redenen niet in staat is zelf zijn of haar financiën te regelen, komt in aanmerking voor bewindvoering (beschermingsbewind). Een bewindvoerder beheert dan inkomsten en uitgaven en regelt alle financiële zaken.

Dat u uw financiën niet zelf kunt regelen, kan verschillende oorzaken hebben. Misschien ziet u slecht of helemaal niet, bent u analfabeet, hebt u een verslaving of psychische problemen.

Wat kost bewindvoering?

Normaal gesproken betaalt u bewindvoering, of beschermingsbewind, zelf. Als u echter onvoldoende inkomsten of vermogen hebt, dan vraagt uw bewindvoerder bijzondere bijstand voor u aan.

AY Bewind & Beheer bewindvoering diensten

Budgetbeheer

Met Budgetbeheer brengt u orde en rust in uw financiële situatie. Uw inkomen komt binnen op een speciale rekening. Daarvan betalen wij uw vaste lasten: huur, verzekeringen, gas en elektra. Daarnaast stuurt u al uw overige rekeningen naar ons op en die betalen we van dezelfde rekening. We reserveren geld voor rekeningen die u onverwacht, eenmalig of enkele keren per jaar moet betalen. Elke week of elke maand krijgt u een bepaald bedrag om uw boodschappen van te doen, dit wordt overgemaakt op uw eigen bankrekening.

Wat kost Budgetbeheer?

Budgetbeheer kost geld. Maar vergeleken met rood staan, schulden en onverwachte bijkomende kosten, kost het u een heleboel minder. In sommige gevallen vergoedt de bijzondere bijstand de kosten.

Diensten AY Bewind & Beheer

Schuldsanering

Schuldhulpverlening is een traject waarin een schuldenaar door een schuldhulpverlenende instantie wordt geholpen en begeleid in het aflossen van de financiële schulden. Voordat de aflossing van start kan gaan, moet er een akkoord worden bereikt met de schuldeisers. Als dit lukt, dan is er sprake van een vrijwillige schuldregeling volgens het zogenaamde minnelijke traject (MSNP). Als dit niet lukt, dan kan een verzoek tot toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) worden ingediend bij de rechter.

Wat kost Schuldsanering?

De kosten voor de aanvraag van en begeleiding van en tijdens de schuldsanering zit inbegrepen in het process van bewindvoering. Je betaalt hier dus niks extras voor.

Onze deskundige bewindvoerders staan altijd klaar om u the helpen

Laten we praten.

Vraag een gratis offerte aan