Kwaliteitswaarborging

Kwaliteitswaarborging gebeurt door het toesturen van een Accountantsrapportage. Daarnaast worden wij elk jaar geaudit door een onafhankelijke auditor. De auditor zal in het auditrapport moeten verklaren dat AY Bewind & Beheer voor de diensten budgetbeheer en bewindvoering aan de genoemde kwaliteitseisen voldoet.Op de kwaliteitsverordening van de NBBI laten wij ons auditen. Hieronder staan een aantal kwaliteitseisen genoemd:

Professionaliteit

 • Inschrijving Kamer van Koophandel
 • Geen vermenging van cliëntgelden en ondernemingsgelden
 • Actuele beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • Inzichtelijke uniform werkproces
 • Inzichtelijke beroeps- en gedragscode
 • Goede telefonisch bereikbaar voor cliënten
 • Tijdige verslaglegging (R&V) aan de rechtbank
 • Aanwezigheid van een verklaring omtrent gedrag

Veilig

 • Bankafschriften en mutaties kan inlezen
 • Controle op banksaldo’s
 • De liquiditeit weergeeft en een prognose hierop kan maken
 • Niet door derden (zonder toestemming) inzichtelijk is
 • Mutaties kan inboeken en uitvoeren
 • Adequate verantwoording kan uitdraaien
 • Maandelijks een betaaloverzicht kan verstrekken

Ethiek

 • Handelen conform de Algemene verordening gegevensbescherming
 • Geen contact met cliënten in de privésfeer
 • Opvraagbare klachtenformulier en/of klachtenprocedure
 • Niet aanvaarden van schenkingen, erfstellingen of legaten

Deskundigheid

 • Een relevante opleiding op tenminste MBO-/HBO-niveau
 • Minimaal een half jaar werkervaring in dit werkgebied

De voordelen

De vele voordelen van de dienstverlening van AY Bewind & Beheer is dat er geen wachtlijsten zijn en u bij ons met grote snelheid wordt geholpen. Zodra u zich bij ons aanmeldt wordt u binnen 24 uur gebeld voor het inplannen van een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Veilig

Ben je er aan toe om jouw administratie/financiën uit handen te geven? En weet je inmiddels dat bewindvoering of budgetbeheer voor jou de oplossing is?

Kernwaarden

De bewindvoerders en budgetbeheerders van AY Bewind & Beheer verplichten zich te houden aan en te werken conform de kernwaarden van de organisatie.

Kwaliteitswaarborging

AY Bewind & Beheer toont jaarlijks aan dat zij voldoet aan de kwaliteitseisen. Dit dient te geschieden door middel van een extern rapport van een onafhankelijke auditor.

Instanties

Onze organisatie is gespecialiseerd op het gebied van Bewindvoering en Inkomensbeheer. Door dit specialisme kunnen wij de cliënten van jouw organisatie kwalitatieve…