Post:

Wij ontvangen alle post in een aparte postbus en sturen deze zo snel als mogelijk, als het
privépost voor u is, door naar uw adres. De gemiddelde verwerktijd is ongeveer 5 werkdagen. Alle overige post wordt bij ons digitaal ingescand en in uw dossier opgeslagen.

AY Bewind & Beheer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij verwerken persoonsgegevens

Wij verwerken op twee manieren persoonsgegevens: van onze cliënten en van bezoekers die een formulier invullen op onze website.

Tevens worden persoonsgegevens door ons geverifieerd verstuurd en hebben wij contact met bedrijven over diverse financiële zaken in dossier verband.

Persoonsgegevens van onze cliënten

Van u als cliënt bewaren we de volgende persoonsgegevens:

● Voor- en achternaam
● Geslacht
● Geboortedatum
● BSN
● Adresgegevens
● Telefoonnummer
● E-mailadres
● Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
● Bankrekeningnummer

Persoonsgegevens van onze websitebezoekers

Wij verwerken op onze website alleen persoonsgegevens wanneer u een formulier invult en verstuurd.

Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG.

Waarom we dat doen

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

● Om onze diensten te kunnen leveren
● Om contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
● Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
● Wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte

Hoe lang we gegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor we uw gegevens hebben verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens van onze cliënten

Deze bewaren we 7 jaar nadat de overeenkomst is beëindigd. Die 7 jaar is de termijn waarop we de Belastingdienst bij een eventuele controle gegevens moeten kunnen overleggen.

Wanneer u geen cliënt meer bij ons bent archiveren we uw account in onze administratie en bewaren we alleen nog de noodzakelijke gegevens die we nodig zouden kunnen hebben bij zo’n controle.

Delen met derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze werkzaamheden voor u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Als bewindvoerderskantoor zullen we continue bezig zijn om uw gegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Onze systemen zullen technisch goed beveiligd en up to date zijn.

Organisatorisch zullen er maatregelen genomen. Uw gegevens verstrekken we bijvoorbeeld uitsluitend aan bedrijven en organisaties waar u financieel bij betrokken bent.

VERANTWOORDING

De bewindvoerder zal jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan cliënt(e) en de kantonrechter. Hiervoor worden bankafschriften overgelegd die afkomstig zijn (uit het systeem) van de bank. Indien de cliënt(e) niet in staat is om de rekening te begrijpen en te beoordelen dan stuurt de bewindvoerder de door hem getekende jaarlijkse rekening en verantwoording rechtstreeks ter goedkeuring naar de kantonrechter.